รายชื่อแผนระดับสาม

รายชื่อแผนระดับสาม
รหัสแผนงาน ชื่อแผนงาน ประเภทแผนงาน ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้องโดยตรง วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด สถานะ* จัดการแผนงาน