ส่วนนำเข้าข้อมูลสถิติ สถานการณ์ เพื่อการติดตามและประเมินผล

รายชื่อข้อมูลที่นำเข้า
ชื่อข้อมูล รายละเอียดข้อมูล ชื่อไฟล์ URL แหล่งข้อมูล วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด สถานะ จัดการ